U petak 06.10.2023 godine ne radimo.

Ljetno radno vrijeme u 2023. godini

Zbog korištenja godišnjih odmora Poliklinika MD ne radi od 01.08.2023. do 20.08.2023. Sa radom počinje 21.08.2023.Uskrsni blagdani

07.04.2023. (Petak) i 10.04.2023. (Ponedjeljak)
ne radimo.

PEDIJATRIJSKA I ADULTNA  ENDOKRINOLOGIJA, DIJABETOLOGIJA, BOLESTI METABOLIZMA  I GENETIKA

OPĆA INTERNA I
KLINIČKA
FARMAKOLOGIJA


ORTOPEDIJA
KLINIČKA PSIHOLOGIJANAŠ TIM
Dr. sc. Miroslav Dumić, professor emeritus, pedijatar, endokrinolog, dijabetolog
Prof dr.sc. Miroslav Dumić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1970 godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je 1978 godine, a doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979 godine.

Od 1980. do 2011.godine bio je voditelj Zavoda za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju Rebro, Referentnog centra za Pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes RH.

Od 1986. godine redoviti je profesor pedijatrije u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U više mandata bio je predstojnik Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje professor emeritusa na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2012. godine.

Uža područja njegovog stručnog i znanstvenog rada su endokrinologija,dijabetes, metabolizam i genetika. Dugogodišnji je voditelj većeg broja znanstvenih projekata iz područja endokrinologije financiranih od Ministarstva znanosti RH.

Razvio je intenzivnu znanstvenu suradnju s nizom medicinskih centara u svijetu, u prvom redu New York Hospital Cornell Medical Center i Mount Sinai School of Medicine, New York, USA, gdje je u više navrata boravio prvo na edukaciji, a nakon toga kao "visiting professor“ i "visiting scientist". Bio je voditelj dva znanstvena projekta iz područja endokrinologije i genetike financirana od NIH (National Institute of Health) Bethesda MA, USA:Fogarty USA-Croatian Technology program i FIRCA (Fogarty International Research Collaboration Award). Istraživač je suradnik na američkom projektu "Inherited diseases of steroidogenesis" financiranom od NIH.

Autor je više stotina stručnih i znanstvenih radova, monografija i poglavlja u udžbenicima. Od toga ih je preko 60 tiskano u najprestižnijim svjetskim časopisima indeksiranim u CC, a citirani su u svim relevantnim svjetskim udžbenicima kako pedijatrijske, tako i adultne endokrinologije. Ima preko 3000 nezavisnih citata u SCI. Recenzent je za veći broj inozemnih časopisa iz područja endokrinologije, dijabetologije, genetike i metabolizma.

Pozvani je predavač na nizu kongresa u zemlji i inozemstvu. Organizirao je prvi poslijediplomski tečaj iz Pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i metabolizma, predavač je u nizu poslijediplomskih studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu.

Predsjednik je društva "Veliki za male sa šećernom bolesti" koje okuplja preko 400 obitelji djece i adolescenata s dijabetesom.

Aktivan je član:
-ESPE (European Society for Pediatric Endocrinology)
-Endocrine Society (USA)
-EFES (European Federation of Endocrine Society)
-ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology)
-ADA (American Diabetes Association)
Doc. dr. sc. Nevena Krnić, dr. med. pedijatar, subspecijalist pedijatrijske endokrinologije i dijabetesa
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. Završila je specijalizaciju iz pedijatrije u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb 2009., a subspecijalizaciju iz pedijatrijske endokrinologije i dijabetesa 2016. Od 2018. je pročelnica Zavoda za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju KBC Zagreb i voditeljica Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva RH. Docentica je na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednica je 'Hrvatskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju' Hrvatskog liječničkog zbora.

Aktivno je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima te je autor većeg broja znanstvenih radova iz područja pedijatrijske endokrinologije i dijabetesa. Sudjeluje kao predavač na skupovima namijenjenim edukaciji bolesnika i šire društvene zajednice. Uže područje interesa: pedijatrijska dijabetologija, osobito korištenje novih tehnologija u liječenju dijabetesa, poremećaji rasta, poremećaji puberteta, bolesti hipofize i nadbubrežnih žlijezda.
Dr. sc. Sanda Huljev Frković, dr. med. pedijatar, subspecijalist medicinske genetike
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Do 2002. godine radno iskustvo stjecala je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Od 2002. godine zaposlena u KBC Zagreb gdje je 2007. godine završila specijalizaciju iz pedijatrije. U 2014. godini postaje subspecijalist medicinske genetike. Od 2017. godine asistent je u Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Redovito aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Stručno surađuje s više europskih i američkih centara i laboratorija koji se bave medicinskom genetikom. U više je navrata boravila u inozemstvu na edukaciji iz područja medicinske genetike. Autor je većeg broja znanstvenih radova iz područja pedijatrije i medicinske genetike. Član je Hrvatskog društva za kliničku genetiku, Hrvatskog društva za humanu genetiku, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Europskog društva za humanu genetiku.

Područja interesa i rada: dijagnostika i skrb osoba s nasljednim bolestima, prirođenim anomalijama, intelektualnim zaostajanjem, genetsko informiranje obitelji opterećenih nasljednim bolestima i evaluacija rizika ponavljanja bolesti, infertilitet u obitelji, prenatalna dijagnostika vezana uz probleme uočene tijekom trudnoće, mogućnosti prenatalnog testiranja i interpretacija učinjenih prenatalnih testova.
Prof. dr. sc. Igor Francetić, internist i klinički farmakolog
Internističke bolesti:
-odabir optimalne terapije
-pregledi
-drugo mišljenje

Klinička farmakologija:
-uzimate li previše lijekova
-ne podnosite lijekove koji su vam propisani
-želite znati više o lijeku - lijekovima koje uzimate
-planirate trudnoću a uzimate lijekove
-dojite a uzimate lijekove
-može li se smanjiti broj lijekova koje uzimate
-interakcije lijekova koje uzimate
-nuspojave lijekova

1947. Rođen u Zagrebu
1971. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1972.-1973. Staž u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb
1973.-1974. Zavod za nuklearnu medicinu KBC Zagreb
1974.-1979. Specijalizant kliničke farmakologije u Zavodu za kliničku farmakologiju Interne klinike KBC Zagreb
1976. Položio ispit Educational Council for Foreign Medical Graduates(ECFMG) - uvjet za liječnike koji žele raditi u SAD
1979. Završio specijalizaciju Kliničke farmakologije sa toksikologijom.U okviru specijalizacije proveo jednu godinu (1978) radeći Department of Pharmacology and Toxicology, University of Rochester, N.Y.
Mentor: Professor Louis Lasagna

1982. Specijalistički ispit iz interne medicine
1982. Magisterij iz kliničke farmakologije nakon pohađanja poslijediplomskog studija kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1982. Doktorska disertacija: Metoda dekonvolucije u ispitivanju bioekvivalencije lijekova
1994. Postdiplomski tečaj kliničke farmakologije, razvoja i regulacije zakonodavstva lijekova, 21-24 veljače 1994., Boston, USA
1989. Docent interne medicine, predavač na 6. godini studija medicine u elektivnim kolegijima
1994. Izvanredni profesor interne medicine
1999. Reizbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u Katedri za Internu medicinu
2007. Izbor u znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor
2012. izbor u trajno zvanje redovitog profesora
Urednik 2 izdanja Udžbenika Klinička farmakologija
Jedan od 5 urednika Udžbenika Interna medicina
Autor više od 200 stručnih i znanstvenih članaka od kojih je 30 objavljeno u časopisima citiranim u CC-u

1984. Član Savezne komisije za lijekove Jugoslavije
1987. Predsjednik Savezne komisije za lijekove Jugoslavije
1992.-1996. Predsjednik Potkomisije za doping Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora
1997.-2013. Predsjednik Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju I terapiju Hrvatskog liječničkog zbora
1997. Član European scientific advisory committee, European congress of clinical microbiology and infectious diseases
1999.- Član Uredničkog odbora Current Therapeutic Research
2000.-2004. Predsjednik Povjerenstva za lijekove Ministarstva zdravstva RH
1999.-2004. Delegat Council of European association of clinical pharmacology and therapeutics
1999.-2007. Član Izvršnog odbora Europskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju
2001.-2008. Predsjednik Uredničkog odbora JAMA hrvatsko izdanje
2002.-2015. Pročelnik Zavod za kliničku farmakologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb
2008.-2015. Voditelj Tečaja dobre kliničke prakse I provođenja kliničkih ispitivanja
2010. Član International Advisory Board European Congress EACPT, Budapest 26-29.6.2011.
2016-2018. Voditelj Projekta Pharmed-Racionalna primjena lijekova Hrvatsko farmaceutsko društvo I Društvo mladih liječnika HLZ
Prof. dr. sc. Tina Dušek, internist, endokrinolog i dijabetolog
Prof. dr. sc. Tina Dušek je specijalistica interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Njezina su područja stručnog interesa: bolesti hipofize, nadbubrežne žlijezde, štitnjače, poremećaji koštanog metabolizma i ginekološka endokrinologija.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Profesor je na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Od 2008. g. radi kao specijalistica interne medicine, endokrinologinja, u Zavodu za endokrinologiju i dijabetes Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb. Dio subspecijalističkog usavršavanja provela je na endokrinološkom odjelu The Christie Hospital NHS Trust u Manchesteru, Engleska. Objavila je veći broj znanstvenih radova iz područja bolesti hipofize, nadbubrežne žlijezde i bolesti koštanog metabolizma. Sudjelovala je i predavala na velikom broju međunarodnih stručnih skupova iz područja endokrinologije. Tajnica je Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju te je član European Society of Endocrinology (ESE) i European Neuroendocrine Association (ENEA).
Prof. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, internist, endokrinolog i dijabetolog
Maja Cigrovski Berković je specijalistica interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Njezina su područja stručnog interesa: šećerna bolest, hipoglikemije, bolesti štitnjače i neuroendokrini tumori probavnog sustava i gušterače. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Radi na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za medicinu sporta i vježbanja.

Tijekom subspecijalističkog usavršavanja boravila je u Perugii, Italija na Klinici za endokrinologiju i dijabetes te kao dobitnica međunarodne stipendije Etzwiler International Scholarship u International Diabetes Centre, Minnesota, SAD. Objavila je veći broj znanstvenih radova iz područja endokrinologije i dijabetesa te je autor i koautor nekoliko sveučilišnih priručnika iz područja endokrinologije i dijabetesa. Sudjelovala je i predavala na velikom broju međunarodnih stručnih skupova iz područja endokrinologije. Voditeljica je kolegija na poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu posvećenom Endokrinim tumorima, a suradnica je u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Članica je Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatskog društva za bolesti štitnjače, European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS), CEDA (Central European Diabetes Association) te je kao dio ekspertnog tima uključena u Erasmus+ projekt Sport& Diabetes.
Dr. sc. Ozren Kubat, specijalist ortoped, subspecijalist dječje ortopedije
Rođen je 1984. god. u Zagrebu, a Studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2008. godine. S radom na Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb započeo je 2009. godine kao znanstevni novak. Specijalistički ispit iz ortopedije položio je 2016. godine.

Do sada je objavio više znanstvenih i stručnih radova radova iz područja ortopedije i dječje ortopedije. Aktivno je sudjelovao na više od 20 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, s usmenim i poster prezentacijama.
Dobitnik je više stipendija Europskog Društva za Dječju Ortopediju (EPOS), Američke Akademije Ortopeda / Sjevernoameričkog Društva za Dječju Ortopediju (AAOS/POSNA) te Europske Federacije Ortopedije i Traumatologije (EFORT) u sklopu kojih se dodatno educirao iz područja opće i dječje ortopedije u centrima izvrsnosti (Orlando, Manchester, Bristol, London, Beč). U suradnji s timom sastavljenim od kanadskih i američkih ortopeda, pod vodstvom dr. El-Hawarya, dr. Skaggsa i dr. Schwaba dobitnik je znanstvenog projekta Scoliosis Research Society za godinu 2015. koji je baziran na istraživanju ranopojavnih skolioza. Član je uredničkog odbora časopisa Bone & Joint 360, koji izdaje Bone & Joint Journal iz Ujedinjenog Kraljevstva. Recenzent je za nekoliko domaćih i inozemnih medicinskih časopisa.

Završio je niz poslijediplomskih tečajeva I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem iz područja anatomije ortopedskih operacijskih pristupa (Graz, Austrija), dječje ortopedije (Orlando, Florida i Beč, Austrija) te skolioza (Prag, Češka, Bologna, Italija). Također je završio tečaj ultrazvuka dječjeg kuka u organizaciji Klinike za ortopediju.
Za vrijeme specijalizacije stručno i znanstveno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama (Hospital for Special Surgery, NY - Research Fellowship), Kanadi (IWK Health Centre, Halifax - Research Fellowship), Ujedinjenom Kraljevstvu (Great Ormond Street Hospital - London, Royal Infirmary - Bristol) te Izraelu (Dana-Dwek Hospital, Tel Aviv - Clinical Fellowship). Član je liječničkog tima ragbi reprezentacije RH.

Područja interesa: kirurgija kralježnice-skolioze, dječja ortopedija, muskuloskeletalni tumori

eMail
Dr. sc. Ozren Kubat : ozren.kubat@poliklinika-md.hr
Ana Bogdanić, klinički psiholog
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine a 2021. godine je završila poslijediplomski Specijalistički studij iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, čime je stekla naslov sveučilišnog specijalista kliničke psihologije.

Od 2011. godine je zaposlena kao psiholog u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb, od 2018. u statusu kliničkog psihologa.

Vanjski je suradnik u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu, Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima.

Kroz održavanje predavanja, radionica i sudjelovanje u organizaciji i aktivnostima ljetnih kampova za kronično bolesnu djecu surađuje s nekoliko udruga bolesnika.

Završila je drugi stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija te više stručnih psihodijagnostičkih edukacija.

Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima te je autor nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz područja pedijatrijske psihologije.

Članica je Hrvatske psihološke komore.

Područja interesa i rada: dijagnostika psihičkih poremećaja, razvojnih teškoća i teškoća učenja kod djece i mladih, neuropsihologijska procjena, psihološka podrška djeci i mladima s kroničnim bolestima i njihovim obiteljima, psihološko savjetovanje djece i mladih.
Helena Kranjec, medicinska sestra (med. techn.)
Školu za medicinske sestre Vinogradska završila je 2022. godine. U povodu Svjetskog dana zdravlja 2022. godine predstavljala je školu na E-medici s temom "Kako smo očuvali mentalno zdravlje tijekom pandemije Covid-19". Aktivni je sudionik Tečajeva trajne edukacije : "Šećerna bolest u djece i izabrane teme iz pedijatrijske endokrinologije", Biograd na moru listopad 2022. godine i Umag listopad 2023. godine. Sudionik je Stručnog sastanka Hrvatskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes HLZ-a :Aktualne teme iz pedijatrijske endokrinologije", Zagreb svibanj 2023.

Član je Udruge medicinskih sestara.

Design by Ervin