CJENIK USLUGA EUR
PEDIJATRIJA I INTERNA
ENDOKRINOLOGIJA
Prvi pregled i UZ štitnjače 100
Kontrolni pregled i UZ štitnjače 90
Prvi endokrinološki pregled 70
Kontrolni endokrinološki pregled 60
UZ štitnjače 30
DIJABETOLOGIJA
Prvi pregled i HbA1c 80
Kontrolni pregled i HbA1c 70
Prvi pregled bez HbA1c 70
Kontrolni pregled bez HbA1c 60
GENETIKA
Genetsko savjetovanje 70
Prvi pregled 70
Kontrolni pregled 60
OPĆA INTERNA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA
Prvi internistički pregled 70
Kontrolni internistički pregled 60
ORTOPEDIJA
Prvi pregled i UZ kukova 100
Kontrolni pregled i UZ kukova 90
Prvi pregled 70
Kontrolni pregled 60
Aplikacija lijeka 70
KLINIČKA PSIHOLOGIJA
Prvi pregled 70
Kontrolni pregled 60
Prvo psihološko savjetovanje 70
Kontrolno psihološko savjetovanje 60
Psihološka dijagnostika:
testiranje, procjena, nalaz
trajanje 1,0 sati 80
trajanje 1,5 sati 120
trajanje 2,0 sati 150